Está en Produtos /  Telexestión / Sistemas de telexestión

Produtos de telexestión
> Sistemas de telexestión

Control integral.

Fiabilidade total.

T

Sistemas de ISOSI Telexestión

ISOSI SISTEMAS TELEXESTIÓN  > Catálogo

Smart Lighting

ISOSI Smart Lighting
ISOSI Smart Lighting

ISOSI Smart Lighting

O alumeado público supón un gasto importante dos recursos públicos e é o principal causante da contaminación luminosa dos pobos e cidades, ademais, o seu estado actual presenta moitas carencias.

Para paliar estes problemas é necesario dispor dunha solución integral de control e xestión que proporcione funcións avanzadas de control, indique a enerxía requirida en cada instante e xere un aforro importante.

ISOSI
Descarga dispoñible

Características Xerais

ISOSI Smart Lighting é unha solución baseada na telexestión de luminarias que permite o monitoreo e control da infraestrutura de alumeado público, detectando as posibles desviacións de consumo, incidencias ou avarías a nivel operativo e permitindo confeccionar informes e lograr aforros.

A solución non só permite garantir a maior eficiencia enerxética, senón que ten aplicacións á seguridade pública e viaria ao integrarse con outros dispositivos, como cámaras de visión artificial ou sensores de afluencia ou ruído. Así mesmo, o control remoto aplicado a luminarias con variación cromática pódese atribuír un uso de iluminación adaptativa ornamental que se pode regular en función ás necesidades do público ou do monumento.

O máis Importante

ISOSI Smart Lighting é un conxunto de sistemas para a xestión do alumeado público, que combina as últimas tecnoloxías sen tíos do momento (Zigbee), que destacan pola súa fiabilidade e a sinxeleza de instalación e configuración. Esta tecnoloxía, combinada con tecnoloxías de transmisión de datos móbiles (GPRS/3G/ ... ) e tecnoloxías de rede tanto sen fíos (WiFi) como con tíos (Ethernet) permite realizar un control exhaustivo da instalación de alumeado público.

• Xestión remota punto a punto das luminarias, detectando irregularidades no consumo ou avarías, así como a recompilación de informes de consumo e aforro
• Luz adaptativa e variable en intensidade e cor, baseada na presencia en tempo real de persoas ou densidade do tráfico ou escenarios predeterminados
• Obtención de parámetros medioambientais a través de sensores externos: ruído, polución no aire, temperatura, humidade, brillo, densidade de tráfico, etc.

Controlador
centralizado ISGW-IOT

ISGW-IOT é un controlador centralizado IOT que emprega as redes públicas e as redes privadas para proporcionar comunicación a longas distancias, fiables e seguras, eliminando a necesidade de tíos e proporcionando unha ponte entre o sistema de monitorización e o centro de control a través de GPRS, WiFi, a comunicación Ethernet, e por medio do protocolo de comunicación Zigbee cos nodos de control de cada luminaria. 

Emprega procesador industrial de 32-bit de última xeración e proporciona comunicación sen tíos e comunicación a través de portas serie (RS232/RS485), portas LAN (4) e un porto WAN e entradas e saídas analóxicas ou dixitais, podendo funcionar como punto de acceso WiFi, repetidor ou STA, polo que pode ser conectado a dispositivos WiFi, dispositivos de rede local e dispositivos con comunicación serie. 

Controlador de luminarias ISNODE-ZB

O controlador das luminarias ISNODE-ZB acóplase as luminarias a través do conector NEMA e contén no seu interior un circuito de medición en tempo real de corrente e de tensión, de consumo de electricidade e de carga de traballo. Dotado con comunicación Zigbee pode integrarse en redes punto a punto ou multipunto de maneira transparente formando parte de redes en estrela ou malladas. 

• Acendido e apagado da luminaria en remoto ou de maneira autónoma, con diferentes opcións entre as que destaca a programación de dous ou máis niveis, con funcións de reloxo astronómico para o cálculo do punto central da noite e programas de alumeado preestablecidos, contando cun modo a proba de erros de maneira que, se o nodo está fora de servizo, a luminaria permanecerá sempre acendida.
• Analizador de rede integrado que permite monitorizar os parámetros eléctricos (tensión, corrente, enerxía, potencia, factor, potencia activa e reactiva) da luminaria de forma individual.
• Capaz de xerar alarmas en tempo real en función dos cambios no funcionamento da lámpada. Sensor de temperatura integrado para detección de avarías no equipo.

ISOSI LIGHT MANAGER

Plataforma software que permite o monitoreo e control da infraestrutura de alumeado público para xestionar integralmente tódolos servizos relacionados co alumeado dende unha mesma plataforma. Baseado na nube, cun avanzado sistema de xestión de usuarios, o software de control está deseñado para xestionar eficientemente os proxectos de alumeado público, independentemente do seu tamaño. 

Tamén se dispón dunha APP para teléfonos intelixentes para a configuración e o diagnóstico sinxelo das luminarias, tendo acceso aos históricos das medidas e ás alarmas xeradas polo ISNODE-ZB e permitindo a posta en marcha da instalación dunha maneira máis sinxela e intuitiva. 

ISOSI LIGHT MANAGER. Funcionalidades

• Baseado na nube, estable, seguro e interoperable
• Interface sinxela e intuitiva
• Funcionamento automático do alumeado da rúa con programación avanzada baseada en calendario astronómico e/ou sensores de luz / movemento cun número ilimitado de lámpadas e agrupación de lámpadas
• Xestión enerxética: información detallada do consumo enerxético a nivel de panel de control e de cada luminaria con detección de desviacións de consumo en tempo real, control do consumo eléctrico, alertas en tempo real e xestión de avarías

• Xestión de inventariado: sistema de xestión do inventariado de activos centralizado. Detección de incidencias no alumeado público para acelerar os tempos de resposta e funcións específicas para o mantemento correctivo e predictivo 
• Visualización de mapas, localización xeográfica das lámpadas e o seu estado
• Xestión de usuarios avanzada: roles e asignación a grupos
• Análise de datos, ferramentas de informes e gráficos de rendemento, contando cun rexistro das accións realizadas
• Soporte de aplicacións de teléfonos intelixentes para a instalación e posta en marcha
• Interface multi-idioma e multi-dispositivo (PC, tableta ou móbil)

Contacto

Polígono Industrial da Granxa. Avenida Principal, nave 8. 36475 - O Porriño (Pontevedra)

(+34) 986 31 74 91
(+34) 727 743 645

comercial@isosi.es

Un traballo de Spauria®

Web deseñada e programada por Spauria®.