No fogar e no comercio,

ISOSI axúdalle a aforrar.

Reduza a factura eléctrica aumentado confort, seguridade e accesibilidade.

Así funciona

VIDEO

Aforro e xestión enerxética

EN QUE CONSISTE

Sistema avanzado de xestión integral de instalacións domóticas e inmóticas de interior que permite un aforro enerxético de ate un 40% e melloras en confort, seguridade e accesibilidade. A tecnoloxía céntrase na optimización enerxética do fogar ou negocio analizando os patróns de consumo e propoñendo alternativas para reducir o gasto.

Monitorización online

Medición dos parámetros eléctricos e de indicadores enerxéticos e de custes. Sectorización e desagregación de consumos. Supervisión en tempo real de consumos e procedementos. Obtención da curva de carga da instalación.

Xestión enerxética

A predición enerxética proporciona información ao usuario sobre a demanda futura, axudando na programación de horarios de consumo dos usuarios finais da enerxía co obxecto de optimizar o funcionamento do sistema.

Facturación

Simulación de factura. Predición da demanda. Xeración de informes comparativos. Análise e optimización da tarifa contratada.

Confort e seguridade

Sensores de movemento, de apertura de cerramentos, de fumes, gases e auga. Envío de alarma en tempo real. Control de temperatura e humidade. Programación do funcionamento da calefacción. Control punto a punto da iluminación. Control de toldos e persianas. Centralización das instalacións.

Controle o consumo enerxético

Reduza o custe da enerxía

Minimice os custos de mantemento

Reduza os fallos eléctricos

Mellore a calidade e eficiencia do servizo

Optimice os niveis de servizo

TELEXESTIÓN DE ISOSI

O ELEMENTO DIFERENCIADOR

A Telexesión de ISOSI é un sistema avanzado que axuda a reducir os custos derivados do consumo enerxético grazas a unha monitorización e control en tempo real, permitindo grandes aforros e unha predición da factura eléctrica.

Aplicacións máis habituais

ISOSI Fogar e Comercio

Residencial

Completa gama de produtos que permite cubrir as seguintes áreas de automatización:

Xestión enerxética, Iluminación, Persianas e toldos, Calefacción, ventilación e aire acondicionado, Música e vídeo, Visualización, Seguridade e Confort.

Contacto

Polígono Industrial da Granxa. Avenida Principal, nave 8. 36475 - O Porriño (Pontevedra)

(+34) 986 31 74 91
(+34) 727 743 645

comercial@isosi.es

Un traballo de Spauria®

Web deseñada e programada por Spauria®.